Medezeggenschap

Medezeggenschap Nieuwe Stijl

Medezeggenschap Get in Charge

We lezen geregeld artikelen over nieuwe vormen van medezeggenschap. In verschillende organisaties is men bezig om in de praktijk uit te vinden of medezeggenschap ook anders en beter kan.

 

Niets op tegen zou je zeggen, en dat vinden wij ook. Waar wij wel iets op tegen hebben, is dat het er in sommige gevallen toe leidt dat afstand genomen wordt van de formele, wettelijk geborgde medezeggenschap. In goede tijden hoeft dat nog niet zo’n probleem te zijn, in slechte tijden waarschijnlijk wel. Daarnaast is het niet met elke bestuurder goed kersen eten.

 

Met een bestuurder die van nature het belang van medezeggenschap onderkent en erkent kan een alternatieve manier van medezeggenschap prima werken. Er zijn echter ook bestuurders die de stok van de WOR achter de deur nodig hebben om hun verplichtingen op het gebied van medezeggenschap na te komen.

 

Tenslotte zien we ook steeds vaker dat bedrijven in buitenlandse handen enige moeite lijken te hebben met de Nederlandse medezeggenschap. Redenen genoeg om terughoudend en voorzichtig zijn met het afstand nemen van de WOR. En binnen de kaders van de WOR bestaat (nog) voldoende ruimte om medezeggenschap op een eigentijdse en effectieve manier vorm te geven!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *