Medezeggenschap

De Staat van het Nederlandse voetbal

Als we het mogen geloven heeft Nederland ruim 15 miljoen bondscoaches. En die hebben allemaal een mening over het Nederlandse voetbal in het algemeen en het Nederlands elftal in het bijzonder. Dan kan er gerust nog een mening bij. Advocaat van de duivel spelen is, als het over het Nederlands elftal gaat , een makkelijke woordspeling…..

 

Wat onze mening betreft, spitsen we die nu niet toe op het voetballende gedeelte. Want hoewel het op het veld moet gebeuren, trokken de verwikkelingen op het bondsbureau van de KNVB in de Zeister bossen de afgelopen tijd vaak de meeste aandacht.  Laten we zeggen dat de KNVB op bestuurlijk vlak de laatste tijd niet bepaald ‘in charge’ was. Met nieuwe mensen op belangrijke posities probeert men nu de regie weer in handen te krijgen, de rust weer te laten keren en de blik op de toekomst te richten.

 

Wat gebeurd is, is gebeurd, daar kan je niets meer aan doen. Klopt als een bus, maar als toeschouwer vinden wij de vraag ‘waarom is het dan zo gebeurd?’ toch wel erg interessant. In een volgende bijdrage proberen we die vraag zelf te beantwoorden. Bondscoach zijn we immers allemaal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *