Diensten

Onze diensten

Faciliteren van LEAN-trajecten

Verbeter processen met behulp van de beproefde LEAN-methode. Kom los van ‘we werken al jaren zo’ en realiseer procesverbeteringen met de mensen die het werk moeten doen. Get in Charge faciliteert elk LEAN-traject van begin tot eind.

Advies en begeleiding medezeggenschap

In elke organisatie huist veel kennis en ervaring. Maak daar optimaal gebruik van door medezeggenschap te bevorderen. Get in Charge helpt ondernemingsraden én bestuurders om dit te realiseren. Trainingen, cursussen en advies op maat: Get in Charge verzorgt het met plezier.

Verzuiminterventie

Verzuim is vervelend. Voor de werknemer en de werkgever. Soms duurt verzuim langer dan nodig of komt bovengemiddeld vaak voor. Werknemer en werkgever zijn niet altijd in staat om de (onderliggende ) oorzaak van het verzuim met elkaar te bespreken.