Medezeggenschap

Hoe Ga Je Als Ondernemingsraad Om Met Vertrouwelijke Informatie?

Posted on
Vertrouwelijke Informatie

De ondernemingsraad (OR) bezit een bijzondere positie: hij wordt in een vroegtijdig stadium bij zaken betrokken. Een stadium waarin het om verschillende redenen onwenselijk is dat informatie breed gedeeld wordt. Een gezegde luidt ‘onwetendheid is een zegen’, maar bij medezeggenschap is dat geen optie. En dus geldt voor de OR vaak ‘mondje dicht’. Dat brengt de OR […]

Medezeggenschap

Hoe Dient De Ondernemer Om Te Gaan Met De Ondernemingsraad?

Posted on

Een onderneming is altijd in beweging. Plannen, ideeën, dagelijkse beslommeringen. Mensen komen en gaan. Voor de ondernemingsraad is het niet anders. Bijzonderheid voor de OR zijn de verkiezingen, waarbij een deel van de OR aftreedt en nieuwe medezeggenschappers het strijdperk betreden. Houdt de ondernemer daar rekening mee? Vast wel, maar misschien niet altijd op een manier […]

LEAN

LEAN: Optimalisatie Werkprocessen of een Afvalsport?

Posted on
LEAN: Optimalisatie werkprocessen of een afvalsport?

Het kwijtraken van al dan niet vermeende overtollige kilo’s houdt veel mensen dagelijks bezig. Hoewel de formule in aanleg simpel is en er slechts twee knoppen zijn waar men aan hoeft te draaien (inname versus verbranding), is de afvalsport big business waar menigeen de bankrekening behoorlijk mee, eh, spekt.   In organisaties heeft men het […]

Verzuim

Hoe Ga Je Om Met Verzuim Wegens Privéproblemen?

Posted on
Empty desk verzuim

Ziekmeldingen komen vaak niet voort uit medische klachten, maar vanwege privéproblemen, financiële problemen en overbelasting op het thuisfront. Volgens de Vereniging van Bedrijfsartsen (NVAB) zou dit kunnen gaan om 70 tot 80 procent van de gevallen.   Dit soort ziekmeldingen zijn vaak te voorkomen door bepaald gedrag op tijd te signaleren. Vaak zijn er vroege signalen waar leidinggevenden op in kunnen […]