Medezeggenschap

Ambtelijk Secretaris: Notulist of Visionair? Terugblik Themabijeenkomst

Posted on

Op een frisse, zonnige woensdagmiddag verzamelde een groep ambtelijk secretarissen zich op onze uitnodiging voor een goed gesprek over hun vak. De werktitel van de bijeenkomst bleek prikkelend genoeg om de discussie snel op gang te krijgen. Belangrijk fundament voor het functioneren van medezeggenschap De eerste conclusie, door iedereen onderschreven, luidde dat de ambtelijk secretaris beide is. […]